Elżbieta od Trójcy Świętej wkrótce świętą!

W dniu 3 marca 2016 r. Papież Franciszek, podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato SDB, zatwierdził cud do kanonizacji bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (Elisabeth Catez). Zatwierdzenie cudu otwiera drogę do kanonizacji bł. Elżbiety, która odbędzie się w Rzymie. Jej data zostanie ustalona na najbliższym konsystorzu kardynałów.

Elżbieta Od Trójcy Świętej zwana też Elżbieta z Dijon lub Milczacą Świętą urodziła się w 1880 zmarła w 1906 r. W wieku 7 lat przyjęła I Komunię Świętą, dzień ten ogromnie przeżywała w Dzienniczku napisała: „Moja dusza stała się mieszkaniem Boga, Pan posiadł me serce, O święty ,piękny dniu, kiedy Jezus wszedł do mnie i w głębi duszy pozwolił mi usłyszeć swój głos”,”moja dusza stała się mieszkaniem Boga,Pan posiadł me serce”.

Świętość Elżbiety od Trójcy Świętej polegała jak sama mówiła, na „zapomnieniu się o sobie, zaprzestaniu dyskusji ze światem egoistycznym, aby wpatrywać się w Chrystusa” twierdziła również że: „Trójca Święta jest naszym mieszkaniem,tu jesteśmy u siebie ,tu jest nasz dom rodzinny,którego nigdy nie powinniśmy opuszczać”.

Uznawała  cierpienie za znak miłości Boga do Nas a  swoje cierpienia uznawała jako  doznania największego szczęścia.

Ogromny wpływ na charyzmat Św.Elżbiety miał Św.Paweł, jego Listy mówiące o wielkiej miłości Boga do człowieka i powołaniu człowieka do zjednoczenia się z miłującym Bogiem. Robią one tak duże wrażenie na Elżbiecie, że odnajduje ona w nich swoje nowe imię- LAUDEM GLORIAE (ku  chwale Majestatu) w którym odkrywa istotę swojego powołania i swojej  misji.

W 1904 r.ułożyła słynną modlitwę do „Trójcy Świętej”.

W modlitwie napisała

„O moi Trzej, moje Wszystko, moja szczęśliwości, nieskończona samotności, Niezmierzoności,w której się gubię ,oddaję się Wam jako ofiara .Ukryjcie się we mnie , abym  ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości”

Umiera w wieku 26 lat w roku 1906

Na podkreślenie zasługują Jej szczególne łaski: skupienia, modlitwy, zasłuchania ,rozumienia słowa Bożego i szukania Boga w wierze. Elżbieta zaprasza do stworzenia ciszy w adoracji Pana.

Elżbieta od Trójcy Świętej w naszym hałaśliwym świecie na nowo się odradza, potrzebujemy Jej  zaproszenia do stworzenia ciszy w nas , tak byśmy lepiej  mogli usłyszeć  Boga i mogli głosić Chwałę Bogu!