Moc modlitwy

„Prosiłem za tobą”, powiedział Jezus do Piotra (Łk 22,32).

Nasz Pan prosił za tymi, których Ojciec wezwał, za nami. W Niebie zrozumiemy, że pewna łaska została nam dana dlatego, że Jezus prosił za nami. Ta modlitwa jest wielką mocą Kościoła.

Z ochotą poddawajmy się jej działaniu, chciejmy dziękować Mu za to, że prosił za nami; to, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy dzięki Jego modlitwie.

Obrał nas sobie za współpracowników, byśmy się modlili. Sprawił, że inni modlą się za nas, że wstawiają się za nami święci, a ich modlitwa jest skuteczna, „przez Chrystusa, Pana naszego”.

Niech Jezus uczy nas modlitwy, niech poddaje nas działaniu Ducha Świętego tak, jak sam był Mu poddany byśmy wypowiadali słowa, których pragnie.

(fragment książki o. Marii Eugeniusza OCD, „Moc modlitwy”)