Dla Kościoła i bliźniego

Nie da się żyć dla Boga nie żyjąc jednocześnie dla Kościoła i dla wszystkich ludzi. Od chwili, kiedy Bóg stał się człowiekiem, nie da się oddzielić tego, co Boże od tego, co ludzkie. W Jezusie cała ludzkość została zjednoczona z Bogiem.

Kochając Jezusa, kochasz zarówno Boga, jak i wszystkich ludzi. Jesteś bratem powszechnym lub siostrą powszechną. Jak Duch Pański, zaczynasz wypełniać zamieszkałą ziemię (por. Mdr 1,7).

Jak Jezus na krzyżu, bierzesz w rozciągnięte ramiona całą ziemię.

„Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1b)

(zaczerpnięte z „Ukryci w miłości. Podręcznik życia karmelitańskiego” W. Stinissen)