Istotą Karmelu jest „milczenie miłości”

„Święci Karmelu wiedzieli, jak intensywnie żyć chwilą obecną. Zakochali się w Bogu i pozwolili Mu być bohaterem ich życia – z nieustraszoną wiarą, odważną pokorą, braterską radością, odważną ufnością.

Teresa powiedziała: „świat płonie” (Droga doskonałości, 1, 5) i chciała wykorzystać to, co tylko mogła: „to niewiele, co uczynić zdołam” (Droga doskonałości, 1, 2).

Istotą Karmelu jest „milczenie miłości” (Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości, 131), bezinteresowne oddanie i twórcze zaufanie. Powiedziałeś to Ty, Ojcze Święty, cytując Edytę Stein: „W najciemniejszej nocy powstają najwięksi prorocy i święci” (Gaudete et exsultate). Osoby decydujące dla historii nie pojawiają się w podręcznikach historii ani w gazetach.

Dlatego pragniemy pielęgnować kontemplację, która nie oddala nas od prawdziwego życia, ale raczej nas w nim zanurza i przybliża do ran dzisiejszego człowieka, leczy je czułością wyuczoną w przyjaźni z Jezusem, którą jest modlitwa”

Z przemówienia Generała Karmelitów Bosych do Ojca Świętego Franciszka, Watykan 11.09.2021r.