25 lecie kieleckiej wspólnoty OCDS

17.11.1996, czyli dokładnie 25 lat temu wspólnota kielecka Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych otrzymała z rąk ówczesnego prowincjała o. Wiesława Kiwiora dokument potwierdzający erygowanie wspólnoty.

Dziś właśnie dziękujemy Bogu za ten czas, za dar wspólnoty i nasze powołanie do Zakonu.