Żyć miłością – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Żyć miłością, to Ciebie w sobie strzec,
Słowo nieskończone, Słowo Boga mojego.
Dobrze wiesz Boski Jezu, że Cię kocham,
Duch Miłości ogarnia mnie swym ogniem….
Miłując Ciebie przyciągam również Ojca
I nie wypuszczam Go już z serca,
jesteś więc Trójco zakładnikiem mym,
mej miłości.

(…)         św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Poezje