Kontakt ze wspólnotą

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, dowiedzieć więcej o nas lub na temat naszych spotkań napisz lub zadzwoń:

Asystent wspólnoty: o. Adam Hrabia OCD

Przewodniczący: Grzegorz Pawelec OCDS – 692 327 685 (dobrze jest najpierw wysłać sms z prośbą o kontakt)

Odpowiedzialna za formację: Halina Płoskonka OCDS – 607 940 362

 

Kontakt e-mail