Duchowe namiętności – starzec Jan z Wałaamu

Gdy poddawani jesteśmy namiętnościom, mam na myśli namiętności duchowe: zarozumialstwo, próżność, gniew, obłudę i diabelską dumę – to właśnie pod ich wpływem wydaje się nam, że wszyscy ludzie są winni i niedobrzy. Jednak nie ma takiego przykazania, ażeby od innych wymagać miłości i sprawiedliwości. Natomiast sami musimy spełniać przykazania o miłości i być sprawiedliwymi (…) Panie chroń nas.

– fragment listu ojca Jana z Wałaamu (1873-1958) zamieszczone w książce „Zdobyty płomień„, pełnej prostych rad, jakich przez lata ten prawosławny mnich udzielał swoim korespondentom.

Listy Starca z Wałaamu są pięknym świadectwem duchowości prawosławnego mnicha. Osoba starca w Kościele prawosławnym nie ma swojego odpowiednika w Kościele łacińskim. Zdobyty płomień zawiera rady praktyczne starca dotyczące modlitwy, stanów ducha, pokus i doświadczeń mistycznych, które są udziałem każdego szczerze miłującego Boga chrześcijanina.