Zmiana Ojca Asystenta kieleckiej wspólnoty

We wrześniu 2014 roku, decyzją Delegata Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, nasza wspólnota otrzymała nowego Ojca Asystenta.Ojca Grzegorza Zapłatyńskiego OCD, który towarzyszył nam przez ostatnie 5 lat zastąpił ojciec Bazyli Mosionek OCD.

Ojcu Grzegorzowi, który towarzyszył nam przez ostatnie 5 lat służąc swoją pomocą w czasie comiesięcznych dni skupienia, rekolekcji w Piotrkowicach, a teraz przeprowadza się do klasztoru w Lublinie – serdecznie dziękujemy i otaczamy naszą modlitwą.

Zgodnie z art. 44 Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych do obowiązków asystenta duchowego należy „pomoc wspólnocie i towarzyszenie jej w powołaniu, aby mogła na nie właściwie odpowiadać. Stara się on również ożywiać solidarność między wspólnotą świecką a braćmi i mniszkami Zakonu”.