Dzień światowej modlitwy o pokój – w prezencie na 500 lecie urodzin św. Teresy od Jezusa

Święta Teresa od Jezusa„28 marca przypadnie 500. rocznica urodzin św. Teresy od Jezusa. Ten dzień, tak gorąco oczekiwany i tak pieczołowicie przygotowywany podczas ostatnich lat we wszystkich klasztorach ojców, konwentach sióstr i wspólnotach Karmelu świeckiego, zbliża się do nas wielkimi krokami.”

– pisze w swoim liście do nas Generał Zakonu Karmelitów Bosych Br. Saverio Cannistá od Najświętszego Serca Pana Jezusa

W homilii, którą wygłosiłem w ubiegłym roku 14 października w kościele konwentu „La Santa” w Ávila, podczas Mszy św. celebrowanej w przeddzień rozpoczęcia oficjalnych obchodów Jubileuszu 500-lecia, gdy wydawało się nam, że w tak wymownym dniu wszyscy coś ofiarujemy naszej Świętej Matce, chociaż zauważyłem, że ponad wszelką wątpliwość najważniejszym darem jest i zawsze pozostanie ona sama, Teresa od Jezusa.

Dwa dni przed Jubileuszem, w dniu 26 marca – zapraszam was, jako jej synów i córki, do ofiarowania czegoś, co napełni ją radością: godziny modlitwy. Będzie to godzina szczególnej modlitwy, zaniesionej w intencji pokoju na świecie. „Oto świat płonie pożarem”, wołała Teresa w obliczu konfliktów i podziałów, które wyniszczały społeczeństwo jej czasów. Również nasz świat płonie i czasami brak nam wystarczającej wrażliwości lub nie posiadamy koniecznego zaufania, aby uwierzyć, że możemy coś zrobić, aby ugasić ten pożar. Zajmując się czasami drobnymi sprawami naszego codziennego życia i najbliższymi nam problemami, zapominamy o wzniesieniu oczu, aby ujrzeć horyzont i w oddali odkryć znaki cierpienia, których doświadcza dzisiejsze społeczeństwo – wojny, konflikty, terroryzm, przemoc w społeczeństwie i w rodzinach, krzyki cierpienia. Milczymy nawet wtedy, kiedy wzywani jesteśmy do zabrania głosu.

Br. Saverio Cannistá
Br. Saverio Cannistá Generał Zakonu Karmelitów Bosych

 

Niech ten dzień nie będzie dniem, w którym będziemy się ukrywać, pozostawiając  rozwiązanie problemów tym, którzy są przy władzy, którzy są za coś odpowiedzialni. 26 marca niech stanie się dniem, w którym głos św. Teresy zabrzmi w naszych sercach i razem z nią postanowimy uczynić „to niewiele”, które jest nam dane, przekonani, że „nie czas teraz w naszych rozmowach z Bogiem zajmować się sprawami błahymi”.

 

Z radością chcę podzielić się z Wami informacją, że Ojciec Święty Franciszek, przychylając się do tej inicjatywy, postanowił zainicjować ową godzinę modlitwy. Począwszy od tego momentu zapraszam was do skupienia się na modlitwie, mając na względzie intencję pokoju.

Obyśmy zjednoczeni w Chrystusie, prawdziwym Przyjacielu, który przyniósł na świat pojednanie z Bogiem, wznieśli oczy ku niebu, prosząc Ojca o dar pokoju, który wymaga dialogu i który wprowadza zgodę między ludźmi. Wybaczajmy, a będzie nam wybaczone, powiedział nam Pan. Otwórzmy serca na przebaczenie, prosząc o nie tych, wobec których zawiniliśmy. Prośmy Boga, aby nam udzielił pokoju, obiecanego nam przez Jezusa, nie tego, którego daje świat, lecz tego, który napełnia radością i uwalnia nas od wszelkiego lęku.

Dzieci Kościoła! – Włączmy się całym sercem w tę inicjatywę, którą Papież Franciszek uczynił również swoją osobistą. Rozpropagujmy ją wśród wszystkich wiernych, naśladując przykład, który św. Jan Paweł II dał nam w Asyżu.

Zjednoczony ze wszystkimi braćmi i siostrami w Jezusie Teresy

Br. Saverio Cannistá od Najświętszego Serca Pana Jezusa, OCD Generał