W dniu Ofiarowania NMP – nowa rada wspólnoty

Aż trudno uwierzyć, że od ostatniego wyboru rady wspólnoty minęły już trzy lata. Zgodnie więc z Konstytucjami i Statutami Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 listopada 2015 przystąpiliśmy do wymaganego głosowania, aby wyłonić tych, którzy będą przez koleje triennium służyć wspólnocie i nią kierować.

Spotkanie, w którym wzięli udział Ojciec Delegat Krzysztof Górski OCD oraz radna prowincjalna Iwona Wilk OCDS z lubelskiej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, rozpoczęła wspólna modlitwa wewnętrzna przed Najświętszym Sakramentem oraz Eucharystia, którą koncelebrował także o. Adam Hrabia OCD.

W czasie homilii o. Krzysztof Górski, nawiązując do liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zachęcał członków wspólnoty, aby wyrażone przez nich w przyrzeczeniach oddanie się Jezusowi (ofiarowanie) nigdy nie było przez nich wycofane. Inaczej będzie to nic innego jak kradzież tego, co już, przez to ofiarowanie Jemu wyłącznie się należy i czym może rozporządzać na swoich warunkach.

Delegat Prowincjała ds. Świeckiego Karmelu zwrócił także uwagę, aby podczas modlitwy wewnętrznej praktykowanej każdego dnia przez wszystkich karmelitów nie poszukiwać nadzwyczajnych wrażeń, odczuwalnej Bożej obecności. O wiele ważniejsze i istotniejsze jest bowiem, aby Ten, którego imię brzmi JESTEM (co daje nam gwarancję, że w czasie modlitwy On jest z nami – w nas na pewno) mógł znaleźć na tej modlitwie nas. Często bowiem człowiek modlitwy, gdy tylko nie przynosi ona duchowych pociech zwykł uciekać, unikając tego, co natura odbiera jako nieprzyjemne, trudne, zbyt wymagające.

Część wyborczą wypełniły sprawozdania ustępującej rady, odpowiedzialnej za formację oraz skarbnika oraz procedura wyborów. W ich wyniku kielecka wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na kolejną kadencję wybrała na przewodniczącą Małgorzatę Jankowską – Błaszczuk. Radnymi zostali: Grzegorz Pawelec, Wioletta Pawelec oraz Halina Płoskonka. Odpowiedzialną za formację Rada uczyniła Barbarę Klimek.