C+M+B 2016

C+M+B

Oznaczając kredą swoje drzwi w święto Objawienia Pańskiego, napiszmy poprawnie C+M+B 2016.

Litery te są skrótem słów Christus Mansionem Benedicat, co oznacza: niech Chrystus błogosławi ten dom.