Potrzebuję Twojej łaski

O Boże, rozsmakowałem się w Twojej dobroci, przyniosła mi ona zaspokojenie i jeszcze większe pragnienie zarazem.

Aż nazbyt dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że potrzebuję Twojej łaski.

Wstydzę się z powodu braku mojego pragnienia.

O Boże, Trójjedyny Boże, pragnę, pragnę Ciebie.

Chcę być napełniony tęsknotą za Tobą, pragnę jeszcze bardziej Cię pragnąć.

Okaż mi swoją chwałę, modlę się do Ciebie, bym coraz głębiej mógł Cię poznawać.

W swoim miłosierdziu rozpocznij we mn
ie nowe dzieło miłości. Powiedz do mojej duszy:

POWSTAŃ MOJA MIŁOŚCI, MÓJ SPRAWIEDLIWY I PRZYJDŹ DO MNIE

A potem daj mi Twoją łaskę, abym powstał z tych spowitych mgłą nizin, pośród których tak długo się błąkałem

i abym poszedł za Tobą.