Idziemy do Kundusi … – duchowa pielgrzymka

W naszej wspólnocie jest wiele osób, które są bardzo mocno związane ze służebnicą kundusia2016-2Bożą – Kunegundą Siwiec (1876 – 1955), świecką karmelitanką bosą ze Stryszawy. Przez jej wstawiennictwo wypraszają łaski dla siebie i swoich bliskich, poznają jej życie, starają się naśladować jej pokorę, oddanie Bogu.

Jak co roku w czerwcu wyrusza z Wadowic do Stryszawy piesza pielgrzymka, aby modlić się za cały Świecki Zakon Karmelitów Bosych oraz o beatyfikację S.B. Kunegundy (popularnie nazywanej Kundusią). Pielgrzymi wyruszą 24 czerwca z Wadowic po Mszy św. o godzinie 7.00. 

Wszyscy, którzy chcieliby wędrować pieszo, ale zdrowie lub inne okoliczności im na to nie pozwalają są zaproszeni do udziału w duchowej pielgrzymce. Mogą łączyć się z pątnikami na trasie pielgrzymki sercem i modlitwą pomnażając w ten sposób dobro duchowe oraz uzyskując wiele łask.

Wykonując swoje obowiązki w domu, w miejscu pracy można znaleźć się na trasie w sposób duchowy, zaś dołączając swoją modlitwę i ofiarę, można odnieść wiele duchowych korzyści. Dobrze, aby w tym dniu, uczestnicząc w Eucharystii przyjąć Komunię świętą w intencji pielgrzymów. Wskazane jest dołączyć jakieś dowolne dobre postanowienie: może to być dodatkowa modlitwa, post, umartwienie, jałmużna lub konkretna pomoc osobie chorej czy potrzebującej. Nie chodzi tutaj o ilość praktyk, ale raczej o ich jakość.

Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w tej formie pielgrzymki zostaną wpisane do Kroniki Duchowego Pielgrzymowania, a kronika z nazwiskami Duchowych Pielgrzymów oraz ich intencje zostaną złożone na ołtarzu podczas sobotniej Mszy Świętej.

Pielgrzymi już dziś, dziękują tym, którzy będą wspierali ich duchowo:

Wierzymy, że Kundusia za pośrednictwem Maryi wstawi się przed Bogiem i poprosi Go o wysłuchanie modlitw wszystkich pielgrzymów, zawierzając Bogu przynoszone radości, nadzieje i troski.


MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC

Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie.

Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą.

Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel mi łaski, o którą pokornie proszę, a ją samą obdarz chwałą ołtarzy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, nr 1522)